O NÁS

Naše civilizace je inovační civilizací. Celý její vzestup a rozvoj doprovází neustále odhalování nových principů přírody a jejich využívání v prospěch lidského rodu. Její vývoj - od vynálezu ohně, kola a peněž, přes mechanické válečné stroje, podvojné účetnictví, spalovací motor, létající stroje a elektřinu až po jaderné technologie, genovou manipulaci a internet – představuje neustálou posloupnost inovací založených na stále hlubším poznání světa, který nás obklopuje. A tyto inovace postupně mění nevratně naši společnost.

Dnes se inovace staly mantrou novinářů a politiků, obživou vědeckých manažerů a poradců, stejně jako zaklínací formulí různých exhibicionistů a podvodníků. Ačkoliv máme pocit, že naše doba je svým důrazem na inovace výjimečná, je to spíš mediální obraz, než faktická podstata, co podporuje tento dojem. Inovace zde byly od pradávna a jejich význam pro rozvoj naší civilizace a její obranu při střetávání s paralelními existujícími civilizacemi byl často zcela zásadní. Donedávna byl všeobecně sdílen názor, že inovace představují pokrok, tj. žádoucí jev. Dnes, kdy jsme konfrontování i s mnoha nežádoucími důsledky různých inovací se vracíme zpět k poznání, že každá inovace je dvojsečná zbraň. A mnohem poctivěji se zamýšlíme – nebo bychom se alespoň zamýšlet měli – jaký je sociální odraz současného překotného technologického pokroku.

Významná část našich ekonomických a společenských aktivit, kterými se inovace realizují – inosféra – představuje v současné době interagující množinu vědců a inovátorů, investorů, vzdělávacích a výzkumných institucí, malých a středních podniků i velkých korporací, poradců, komentátorů, popularizátorů, specializovaných médií, profesních organizací, sítí a odborných spolků, facilitátorů v oblasti státní správy a „decision makerů" rozhodujících o alokaci veřejných zdrojů. Obraz, který o vývoji tohoto světa přinášejí odborné publikace, masová média a sociální sítě poskytuje pozoruhodně pestrý a nepřehledný kaleidoskop, impozantní svým působením ale problematický co do věrohodnosti. V nejednom pozorovateli i přímém účastníkovi vyvolává kromě libých pocitů často i nejistotu a zmatek. Cílem tohoto webu Inosfera.cz je přispět k lepší orientaci ve světě inovací, jejich příčinách, vlivu i důsledcích.

 

WEB PROVOZUJE

  • Logo Inosféra.cz

NAŠI PARTNEŘI