Management vědy a inovací

Na začítku března proběhl úvod do problematiky prostředníctvím webináře v rámci předmětu Management vědy a inovací připraveného Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavním přednášejícím byl pan doc. PhDr. Richard Papík Ph.D., který se zabíval především analýzou informací pro VVI projekty.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se tohoto úspěšného webináře nebo si chcete znovu poslechnout vybrané pasáže, máme pro vás záznam tohoto webináře.

Věříme, že se vám bude líbit.

 

Krach v laborce