Aktuální trendy ve využití moderních technologií ve vzdělávání

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz 1

Srdečně Vás zveme na webinář, který se bude konat v rámci projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ (s reg. č.  CZ.1.07/2.3.00/45.0028) na téma:  Aktuální trendy ve využití moderních technologií ve vzdělávání.

Termín konání: 24. 6 . 2015 – 14:00 hod.

Registrace zde: http://goo.gl/forms/q5OWZcJR4g

Záznam zde: ZÁZNAM

Obsah webináře:

Webinář nabídne posluchačům strukturovaný přehled aktuálních trendů využití moderních technologií ve vzdělávání.  Ke konci první dekády tohoto století mnoho expertů hovořilo o disruptivních inovacích vyššího vzdělávání, které aplikace moderních technologií přinesou. Nakolik se tato očekávání naplňují v polovině dekády následující je základním motivem první části výkladu. Druhá část se zaměřuje zejména na současné trendy, které akcelerují zapojení moderních technologií do vzdělávacího procesu. Konečně poslední část webináře bude věnována trendům v aplikacích konkrétních technologií ve vzdělávání, a to jak technologií často diskutovaných (sociální sítě, Google glass, digital badges, MOOC), tak i technologií diskutovaným méně často (digital courseware, drones, 3D printing, SPOS, virtual reality). Při přípravě webináře byly využity poznatky získané při realizaci projektu Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028) a zejména při účasti na mezinárodním setkání Conference on Technology in Higher Education konané v červnu 2015 v Marakeši.

WEBINÁŘ JE ZDARMA!

Pozvánka 3