inosfera.cz » Inoforum » MUDr. Kateřina Čhařová a RNDr. Ivan Dvořák, CSc. se zúčastnili konference v Bari!
MUDr. Kateřina Čhařová a  RNDr. Ivan Dvořák, CSc. se zúčastnili konference v Bari!

MUDr. Kateřina Čhařová a RNDr. Ivan Dvořák, CSc. se zúčastnili konference v Bari!

Inoforum | 10. 6. 2015 | 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz 1

MUDr. Kateřina Čihařová a  RNDr. Ivan Dvořák, CSc. se zúčastnili konference v Bari, v Itálii, která probíhala od 28. – 30. 5. 2015 na téma: Management, Knowledge and Learning + Technology, Innovation and Industrial Management.

Konference, které se zúčastnilo více než 4 stovky účastníků, byla zajímavá propojením témat týkajících se výuky a vzdělávání z oblasti businessu, ekonomiky a managementu. Ukázala, že v moderní společnosti, kde je kladen důraz na podporu podnikání, je nutno na tento aspekt připravovat i studenty i jejich pedagogy. Podpořena tak byla v současné době propagovaná třetí mise univerzit – vedle učení a vědy je nutno dbát i na praktické využití výsledků vědy a výzkumu v každodenním životě. Byly diskutovány otázky krize a jejího vlivu na výdaje na školství. Studie prokázaly, že země, které byly ekonomickou krizí zasaženy nejvíce, provedly nejnižší škrty ve financích alokovaných na vzdělávání.

Naše prezentace zaměřená na vzdělávání v přírodních vědách dobře zapadala do rámce konference a vzbudila zaslouženou pozornost.

Velmi zajímavým a často probíraným tématem na konferenci (a to nejen v rámci prezentací, ale hlavně o přestávkách v lobby) byly i nové technologie používané ve výuce, a to na školách všech stupňů. Živé diskuse probíhaly na téma e-learningu, kde vyvstaly mezikulturní rozdíly, neboť např. thajští kolegové považují tento způsob studia jen za okrajový, na rozdíl od zástupců střední Evropy včetně Slovinska, pro které je distanční způsob studia naprosto plnohodnotným nástrojem.

Účast na konferenci umožnila v neformálních diskusích konfrontovat představy zpracovatelů zprávy o významu a směrech využití moderních technologií ve výuce přírodních věd s názory širokého spektra mezinárodních expertů. Souhrn těchto poznatků bude pro účastníky projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ i pro širší pedagogické a akademické publikum prezentován na webináři „Aktuální trendy ve využití moderních technologií ve vzdělávání“, který bude realizován do konce června t.r.

20150528_101132 M20150528_161516M1

 


Sdílejte na Facebooku Sdílejte pomocí Google Bookmarks Sdílejte na Twitteru